Integritetspolicy

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar mellan Sverigeide och Kund.

Behandling av personuppgifter
Sverigeide avser i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Sverigeide,  i enlighet med GDPR.
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från  Sverigeidesamt andra tjänster som Sverigeide har tillhandahållit.
Sverigeide använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot kunden så effektivt som möjligt. Sverigeide behandlar uppgifterna internt inom företaget samt i bokföringsprogram med tillhörande kundregister. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Sverigeide har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket(RUT), Sverigeide lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. vi använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Handläggning av uppgifterna
Vi övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. För närvarande anlitar Sverigeide amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är en av  leverantörer av webbstatistik. 

Samtycke
I samband med att du blir kund hos Sverigeide, samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig  tjänster som 
vi  tillhandahåller. Man  kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Sverigeide, Maila oss på  info@sverigeide.se.
Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig
och missvisande uppgifter om dig.

Rot eller rut

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut)

Rulla till toppen